Obchodní podmínky

Platné od 1. ledna 2019

Objednání k focení:

 • ideálně zprávou na FB stránkách https://www.facebook.com/nicziphoto/
 • telefonicky na čísle 721680930
 • e-mailem na adrese nicziphoto@email.cz
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a uhrazení případné zálohy
 • Pro usnadnění komunikace uveďte, o jaký druh focení máte zájem, kdo všechno bude stát modelem, nějaký termín který by se vám hodil i časově, zda využijete služeb vizážistky anebo další případné požadavky
 • objednáním fotografických služeb vyjadřujete svůj souhlas s obchodními podmínkami ve znění platném k datu objednání služby a má se za to, že se klient seznámil s mým autorským přístupem a fotografickým stylem
 • objednací doba se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa, obvykle je to něco kolem 30ti dní
 • v případě velmi špatného počasí se focení v exteriéru posouvá na nejbližší volný termín
 • novorozenecké focení doporučuji zarezervovat ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá přes SMS ještě z porodnice

Ceny a platby:

 • cena konkrétních typů fotografií je podrobně uvedena na mých webových stránkách v sekci "ceny a informace"
 • v den focení je nutné uhradit zálohu dle typu vybraného foto balíčku viz sekce "ceny a informace" na webových stránkách
 • zbylá částka za fotografování je splatná v den předání hotového foto balíčku, vyjma speciálních foto akcí, kdy budete zavčas informování o nutnosti zaplacení částky za focení v plné výši v den focení.
 • hotovost si připravte pokud možno přesně

Focení:

 • podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků a bližší informace naleznete přehledně v sekci "ceny a informace"
 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
 • na focení stačí dorazit 5 minut před sjednanou dobou začátku fotografování
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení
 • v případě, že se klient opozdí o více jak 30minut - jsem oprávněna toto focení zrušit (v případě zaplacené zálohy, záloha nenávratně propadá)
 • v případě, že se nemůžete focení účastnit (zdravotní, rodinné apod. komplikace), dejte mi co nejdříve vědět, abych Váš termín mohla nabídnout jiným klientům a Vám poslala náhradní termíny
 • fotograf nenese žádnou odpovědnost za špatnou náladu popř. neúčast během focení
 • doba dodání standardních foto balíčků je 4 - 6 týdnů od fotografování, výjimečně v závislosti na aktuálním vytížení může být doba dodání delší (o této zkutečnosti bude zákazník neprodleně informován).  TFP či vlastní foto projekty budou zpracovány druhořadě dle mojí momentální zatíženosti
 • v případě, že budete potřebovat fotografie dříve, nabízím za příplatek 700Kč expresní zhotovení zakázky v elektronické podobě do 5-ti pracovních dní

Retuš fotografií:

 • k retušování fotografií je používán legální profesionální software, který je užíván na základě placené licence
 • retuš fotografií zahrnuje všechny úpravy základního charakteru (ořez, jas, kontrast, úpravy barev,...) a odstranění lehkých kosmetických vad (akné, škrábance, odstranění jizev, odstranění vrásek ...)
 • před focením je nutné smýt dětem razítka a tetovačky
 • úpravu tělesných proporcí či jiné výrazné retuše neprovádím - nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Formát fotografií:

 • zpracované fotografie budou dodány na CD/DVD ve formátu .JPG a v poměru stran 2:3 v plném rozlišení
 • neupravené fotografie, RAW a jiné formáty neposkytuji

Předání fotografií:

 • fotografie je možné si vyzvednout osobně
 • na přání mohu zaslat CD/DVD a vyhotovené fotografie doporučenou poštou a bude účtováno poštovné podle ceníku České pošty

Archivace fotografií:

 • všechny neupravené fotografie archivuji po dobu 40 dnů od focení
 • odevzdané fotografie archivuji po dobu 6 měsíců

Dárkový poukaz:

 • dárkový poukaz lze objednat na Vámi zvolený foto balíček
 • předání poukazu je možno osobně, poštou (poštovné bude účtováno podle ceníku České pošty) nebo elektronicky
 • u poukazu nelze žádat o navrácení částky zpět
 • dárkový poukaz má vždy konkrétně uvedenou omezenou platnost 
 • v případě, že není poukaz do konce doby jeho platnosti uplatněn, jeho hodnota bez náhrady propadá 
 • fotograf není povinen oznamovat blížící se konec platnosti poukazů, je nutné aby se zákazník s dostatečnou časovou rezervou (min. měsíc a půl před koncem platnosti poukazu) informoval o aktuální vytíženosti fotografa a objednal se na focení

Reklamace:

 • reklamace dat uložených na CD/DVD je možná pouze na základě vady média. V případě prokázání máte nárok na bezplatné dodání nového média s daty
 • reklamace fotografií vytištěných možná pouze na základě viditelné tiskové chyby jako jsou škrábance, pruhy atd. Reklamace se nevztahuje na barevnost či světlost daného tisku
 • nelibost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským přístupem fotografa není důvodem k reklamaci zakázky
 • reklamace make-upu je možná před začátkem focení nebo v průběhu, po skončení fotografování však již nikoliv
 • vlastní vzhled a jeho nespokojenost s ním není v žádném případě důvodem k reklamaci fotografií ani digitálních dat na CD/DVD
 • zákazník je také srozuměn s faktem, že konečné poskytnuté služby jsou charakteristické odrazem skutečnosti skrze elektronická zařízení, reflektující individuální vzhled věcí, krajin a lidí. Estetická hodnota fotografií se vzhledem k tomuto faktu může různit a její posouzení je ryze subjektivním aspektem

Autorská práva:

 • klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely
 • jakékoliv další úpravy na odevzdaných hotových fotografiích provedené zákazníkem bez souhlasu fotografa se považuje za porušení autorských práv 
 • veškeré fotografie jsou majetkem fotografa a zákazník není oprávněn je použít pro komerční účely nebo prodej třetí straně, pokud není k tomuto účelu písemný souhlas fotografa
 • fotografie smí fotograf použít (se souhlasem klienta) pro tvorbu portfolia a pro vlastní obchodní účely, například zveřejňování na sociálních sítích, webových stránkách, internetových galeriích, magazínech, časopisech, pro rozhovory a články, ve fotografických diskusích, na fórech, soutěžích, pro výstavní činnost, aj.
 • zákazník dbá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na zálohování fotografií takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití a tím porušení autorských práv

Ostatní informace:

 • bez mého souhlasu je během celého focení zakázáno pořizovat jakékoliv fotografické záznamy z focení (platí i pro video záznamy)
 • zákazník odpovídá za veškeré zaviněné škody způsobené na ateliéru a jeho vybavení
 • pokud se zákazník domluveného fotografování nemůžete zúčastnit z jakéhokoliv důvodu je potřeba oznámit tuto skutečnost co nejdříve
 • je nutné, aby zákazníci dodržovali stanovený čas focení, jelikož ušlý čas nemá fotograf v povinnosti nahrazovat 
 • v případě exteriérového focení mimo Moravský Krumlov si účtuji cestovné 6,-Kč/km - platí pro cestu tam i zpět, počítáno z místa mého bydliště do místa určení. Toto neplatí, pokud se jedná o můj vlastní projekt